2º ESO JUEVES 26 y VIERNES 27 DE MARZO

AVISO

Missatge per a l’alumnat de 2n B,C i D d’ESO en matemàtiques:

En el material que us he enviat hi ha un arxiu separat anomenat: Graella de procediments.
L’heu d’estudiar abans de fer la fitxa 2. Apareix separada perquè és un full apaïsat i l’altre arxiu és vertical. Seguiu la seqüència de tasques indicada i no tindreu cap problema.

 

Haced clic sobre vuestro curso para entrar en las tareas de la semana.

2ESOA

2ESOB

2ESOC

2ESOD

2ESOCP